Waarom doen ze niet wat ik vraag?

Leidinggevenden vragen zich nogal eens wanhopig af waarom medewerkers niet doen wat van ze gevraagd wordt. De makkelijkste conclusie is: ze zijn gewoon lui.

Frustraties

Draai het eens om als dit soort frustraties je niet vreemd zijn. Heb je er wel eens bij stil gestaan welk effect jouw gedrag heeft op de mensen aan wie je leiding geeft?

Verdiep je in de beleving van medewerkers

Regels worden meestal niet bedacht op de plek waar er mee gewerkt wordt. Dat is vragen om moeilijkheden.

Doorgaans zijn mensen er niet op uit om dwars te liggen. Ook leveren ze niet expres een slecht resultaat af. Mensen zijn niet onwillig of lui en het ontbreekt ze ook niet aan commitment. Wel hebben ze behoefte aan vertrouwen en waardering.

Vertrouw op aanwezige kennis en ervaring

Heb aandacht voor dat wat medewerkers ‘weten’. Welke achtergrondinformatie hebben ze nodig om het noodzakelijke begrip te krijgen voor de opdracht of het verzoek.

Verschillende belangen

Sowieso zijn er verschillen in de belangen. Jij als leidinggevende hebt andere verantwoordelijkheden en daarom ook andere belangen dan je medewerkers.

Verschillende brillen

Iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief.

  • de leidinggevende heeft oog voor het geheel
  • het zicht van de medewerker is soms beperkt tot zijn rol op de afdeling of nog kleiner tot de eigen taak
  • de leidinggevende ziet alleen het gedrag van de medewerker en koppelt dat aan persoonlijke eigenschappen
  • de medewerker heeft informatie over de situatie waarop hij reageert

Feedback

Ook komt het voor dat medewerkers oprecht denken dat ’t allemaal lekker gaat, terwijl de leidinggevende daar anders over denkt. Ze horen niet wat er wel en wat nog niet goed gaat omdat duidelijke feedback ontbreekt.

Onduidelijke boodschappen

Ook dubbele boodschappen leiden tot problemen bij de uitvoering en het nakomen van afspraken. Zo kan het gebeuren dat een medewerker een nieuwe opdracht heeft aangenomen. Pas later komt hij er achter dat hij niet precies weet wat de bedoeling is. Het voor de hand liggende advies ‘vraag het dan even’ is makkelijk gezegd. De meeste mensen zijn bang om fouten te maken en willen zeker niet voor dom uitgemaakt worden.

Laat een Reactie achter