MBA in één dag

MBA in één dag HET BOEKJawel ik was een van de gelukkigen. Op 30 november trakteerde Management Team op HET BOEK – MBA in één dag van Ben Tiggelaar. Ieder uur werden er 50 boeken weggegeven, het ging op snelheid. Om 12.00 uur deed ik een eerste poging, om 12.01 uur lag ik er uit enom 13.00 uur viel ik in de prijzen. Spanning en lol. Binnen twee weken viel het boek in de bus. Vervolgens kon ik aan de slag met 8 meter managementboeken samengevat in een niet eens zo dik boek.

Vormgeving

Het boek telt 251 pagina’s. Dat is inclusief de samenvatting MBA in één minuut; een overzicht van de geraadpleegde bronnen per hoofdstuk én een trefwoordenregister.

Management en Leiderschap

Met het boek wil de schrijver de beste ideeën van belangrijke management denkers verbinden met de kennis en ervaring van de lezer. MBA in één dag is opgedeeld in 4 delen met de thema’s: Leiderschap, Organisatie, Strategie en Uitvoering. Die thema’s zijn met een kleurtje gemarkeerd, wat prettig is bij het zoeken. Elk deel begint met een korte inleiding op het thema. Gevolgd door drie tot vier hoofdstukken over het gedachtengoed van telkens één van de belangrijkste managementgoeroes. Dan komt een hoofdstuk waarin minder diepgaand wordt ingegaan op inspirerende visies van andere denkers. Tot slot is er een hoofdstuk met lessen voor de praktijk.

Oude bekende en nieuwe

Ruim veertig, veelal Engelstalige management denkers passeren de revue. In de reeks oude bekenden w.o. Drucker, Quinn, Mintzberg, Covey en Porter valt het hoofdstuk gewijd aan de nog jonge Alexander Osterwalder en zijn Business model canvas op.

Bruikbaar en toegankelijk

Alle onderdelen zijn geselecteerd op bewezen bruikbaarheid en toegankelijkheid. Elk thema is een mooie mix van bedrijfskundige, management en psychologische ideeën, verbonden tot een geheel. De rode draad in Leiderschap is boven jezelf uitstijgen en anderen helpen dat ook te doen.

Bij Organisatie gaat het vooral over het organiseren van effectieve samenwerking. De kernvragen bij Strategie draaien om ontwikkeling en succesvol vernieuwen. Bij de Uitvoering wordt stilgestaan bij het realiseren van de plannen en komt het menselijk gedrag aan de orde. Terecht dat hier ruimte is gegeven aan de visie van Cialdini, de meester van de beïnvloeding en aan David Allen bekend geworden met zijn timemanagement methode Getting Things Done.

Voor wie

MBA in één dag de ‘survivalgids’ voor managers, is ook geschikt voor HR professionals, ondernemers, studenten en alle andere geïnteresseerden. Het boek leest prettig, leent zich als waardevol naslagwerk door de heldere en praktische inzichten.

Opvallend is dat het boek van begin tot eind een product lijkt te zijn van Ben Tiggelaar, met eigen voorbeelden in de ik-vorm. Toch blijkt er sprake te zijn van een tweede auteur, zijn naam: Joël Aerts. 

 

Laat een Reactie achter