Leren reflecteren

Leren reflecteren

Leren reflecteren is een boekje over zelfreflectie. Zelfreflectie is leren over het eigen gedrag. Je houding, waarden en normen in het contact met jezelf en anderen. Het is geschreven door Lida Nijgh.

Leren reflecteren

Het eerste hoofdstuk gaat in op wat zelfreflectie is en wat het vooral niet is. Daarna is er aandacht voor de elementen die spelen in het werk. De thema’s zijn universeel zoals de persoonlijke visie, respect, empathie en echtheid. Hoofdstuk 4 gaat in op de voorwaarden voor zelfreflectie.

Zelfreflectie is leren

Maar eerst komt nog het derde hoofdstuk dat gaat over leren; de leerhouding en de leerstijl. Een uitwerking van de leerstijl vind je in hoofdstuk 6. Waar de volledige leerstijlentest van Kolb is opgenomen. Hiermee ontdek je of je een dromer, doener, denker of een beslisser bent. De uitkomst is bepalend voor jouw manier van leren.

Een reflectie model

De houding van ‘geen probleem, geen reflectie’ is volgens Nijgh een valkuil. Ze pleit dan ook voor het structureel inzetten van zelfreflectie. Om daarbij selectieve waarneming te voorkomen adviseert ze een reflectiemodel. Daarvoor gebruikt ze het persoonlijkheidsmodel van Bateson, dat ze uitgebreid toelicht.

Vormgeving

Leren reflecteren is een klein boekje. Inclusief de literatuurverwijzing telt het slechts 122 pagina’s.

Het is verdeeld in 6 hoofdstukken. Situatieschetsen ondersteunen de theorie.

En confronterende vragen als Hoe vaak maak jij tijd voor het overdenken van je handelen? dagen direct uit na te gaan hoe het bij jou zit.

Alle hoofdstukken sluiten af met een paragraaf  ‘Mogelijkheden voor toepassing’. Hier staan oefeningen, vragenlijsten en schema’s die praktische handvatten bieden om zelf mee aan de slag te gaan.

Voor wie

Leren reflecteren is een informatief en toegankelijk boek voor iedereen die met mensen werkt en zijn zelfinzicht wil vergroten. Zelfreflectie voor sociaal agogische hulpverleners is de ondertitel, daarmee wordt het boek te kort gedaan. Want ook niet-hulpverleners heeft het veel te bieden!

In 2017 is de 3e druk verschenen.

Laat een Reactie achter