Te weinig banen, wel langer doorwerken

Te weinig banen langer doorwerkenOuderen geven hun kennis en ervaring door aan jongere generaties. Een goed gebruik in de Middeleeuwen. De kneepjes van het vak werden in de praktijk bijgebracht.

Dat al lang niet meer vanzelfsprekend.
Veel ouderen verlaten ongewild voortijdig de arbeidsmarkt, terwijl de pensioenleeftijd geleidelijk oploopt. 

Opnieuw uitgevonden

Jet Bussemaker in 2015 de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wilde daar verandering in brengen. Zij stimuleerde het “meester gezel” principe in het beroepsonderwijs.
Het doel van de minister was talentontwikkeling en meer waardering voor ambachtelijke vaardigheden.

Geen verloren ervaring

Maar niet alleen in het klaslokaal is het prettig deskundigen aan het werk te zien. Ook op de werkvloer heeft het voordelen dat de oude rot iets kan overdragen van de cultuur op de jonge hond.

Dat je een diploma hebt, betekent nog niet dat je het vak in de vingers hebt. Terwijl die werkervaring wel een vereiste is bij sollicitaties. Met een oude garde op de

Kennis delen

Als de senior optreedt als mentor. Zijn kennis en ervaring, inclusief de mores van een bedrijf kan overdragen is dat fijn voor jonge medewerkers. Dat maakt de landing in het bedrijf vaak duurzamer.
Op hun beurt kunnen jongeren hun nieuwe kennis delen met de ouderen.
Alle generaties dragen zo bij aan het actueel en beschikbaar houden van kennis binnen organisaties. Bijkomend voordeel is dat er meer begrip en wederzijds respect voor elkaar ontstaat.

Positief generatieplan

Ook in België gaat veel ervaring van senioren verloren als zij met pensioen gaan. Daarom startte o.a. Delta Lloyd Life in oktober 2013 een mooi planDe naam en de insteek van het generatiegeschenk waren positief. Stoppers (mensen die binnen vijf jaar met pensioen gaan) dragen hun kennis, wijsheid en ervaring over aan starters. Starters zijn mensen met een diploma, zonder werkervaring. Helaas is het project al weer gestopt. Maar wat mij betreft verdient het nog een kans.

Ouderen zijn niet langer ‘hot’

Er is nogal wat te doen rondom ouderen en ouder worden. Veel gehoord: Als je boven de 40 bent kom je alleen nog aan een andere baan door je netwerk.
En hoewel ouderen langer moeten doorwerken, blijkt hun inzetbaarheid voor werkgevers juist een probleem. Misschien toch wat meer denken in termen als meester en gezel?

1 Reactie

Laat een Reactie achter