Nut en noodzaak van weerstand

Nut en noodzaak van weerstand

Haar werk is haar lust en haar leven. Maar oh wee als er iets moet veranderen. Dan is ze onverzettelijk. Dan staat ze niet alleen met de hakken in ’t zand, maar in beton gegoten. 

Ze zit in de weerstand!

Haar leidinggevende zit met de handen in het haar. Wat kan ze doen om te voorkomen dat de minste aanpassing in de werkzaamheden van de afdeling uitdraait op een machtsstrijd.

Ze is een prettige medewerker die haar vak verstaat. Maar bij de kleinste verandering is er geen land meer met haar te bezeilen. Ook gaat dat gepaard met heftige emoties. Het begint een serieus patroon te worden.

Weerstand is nooit redelijk wel functioneel

Weerstand is een automatische reactie. Het raakt aan je zelf. Het gaat om het persoonlijke belang tegenover dat wat nog onbekend is. Weerstand is een vorm van zelfbescherming. De reacties zijn verwijtend, rebellerend, agressief of doen denken aan sabotage.

De leidinggevende wist wel dat de meeste mensen niet zo van veranderingen houden. Zeker niet als iemand het gevoel heeft beknot te worden in zijn of haar vrijheid. De angst iets te verliezen roept vaak verdriet op, maar ook woede omdat er iets gebeurt waar niet zelf voor is gekozen.

Van tegen- naar meebewegen

Weerstand kost beide partijen energie. En, zoals in de situatie hierboven, kost het tijd. Vooral als je er als leidinggevende tegen in gaat. Dat heeft trouwens ook geen zin. Proberen de emoties te begrijpen wel.

Niet door zelf in te vullen wat de ander denkt of voelt. Maar met open vragen te zoeken naar de oorzaak van de weerstand.

  • Geef tijd om te reageren.
  • Laat merken dat je luistert én hoort wat wordt gezegd.
  • Dat doe je door samen te vatten wat gezegd wordt en samen te reflecteren op de antwoorden. 
  • Door mee te bewegen in plaats van tegen te werken, zoals met judo, kom je verder.
     Kom vooral niet met eigen oplossingen.

Het nut van weerstand

Door mee te bewegen in plaats van er tegenin te gaan, zoals met judo, kom je verder. Als je meebeweegt krijg je belangrijke informatie. Het is je feedback waar je een volgende keer rekening mee kunt houden.

3 Reacties

Laat een Reactie achter