Wat als de pensioenleeftijd verder omhoog gaat?

honderdjarige schildpad, pensioenleeftijd verder omhoogIn 2016 was de levensverwachting van 65 jarigen nog 20 jaar. Vijf jaar meer dan vijftig jaar geleden. En die verwachting zet verder door.
In 2023 is de levensverwachting volgens het CBS in 2017 al 20,5 jaar.

Een tegenvaller

Want een jaar eerder nog voorspelde hetzelfde CBS dat de levensverwachting zou oplopen tot 20,7 in 2023. Nu is dat dus naar beneden bijgesteld.

Achteruitgang is ingezet

De reden van de achteruitgang is simpel. De afgelopen twaalf maanden overleden meer mensen dan verwacht. Belangrijkste oorzaken: 2 griepepidemieën.
Stevige schommelingen komen wel vaker voor. Dat gebeurde ook in 2012 en in 2015. Nog niet zo lang geleden dus.

In 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet!

Eerder al was de pensioenleeftijd vastgesteld op 67 jaar tot in 2014. Volgens NRC.nl blijft het dat waarschijnlijk ook nog in 2025.

Red jij het tot je pensioenleeftijd?

Dankzij medische en technologische ontwikkelingen, verbeterde hygiëne, leefomstandigheden en gezondere voeding worden we ouder. Een proces dat al in 1840 begon. Blijkt de terugval van dit jaar een dipje, dan stijgt de pensioenleeftijd mogelijk naar 70 jaar en misschien zelfs nog verder.

Oud en vitaal

Ben jij daarop voorbereid? Met andere woorden hoe duurzaam inzetbaar ben je? Mag je nog een paar jaar werken? Dan is het wijs jezelf wat vragen te stellen en onderzoeken of je nog op de juiste plek zit en de juiste dingen doet.

  1. Wat investeer jij in je ontwikkeling? Kijk naar de afgelopen vijf jaar en naar je plannen voor het komende jaar.
  2. Hoe is het gesteld met je fysieke gezondheid?
  3. Heb jij nog plezier in je werk?
  4. Ervaar je voldoende verantwoordelijkheid in je werk?
  5. Hoe is het collegiale contact met je collega’s?
  6. Hoe is je gezondheid?

Ben jij nog de juiste man/vrouw op de juiste plek?

Zo niet kom dan snel in beweging. Ga als het even kan samen met je werkgever op zoek naar oplossingen. Soms volstaat een opleiding. Meer overleg is nodig voor een aanpassing van je functie. Maar is er sprake van een mismatch, passen jij en de organisatie niet(meer) bij elkaar? Neem dan afscheid.

Laat een Reactie achter