Ontwikkeladvies voor werkende 45-plusser

Het werkloosheidscijfer is met 3,5% lager dan voor de crisis. Het aantal werkenden is hoger dan in jaren. Toch staan ouderen langer aan de kant dan jongere werkzoekenden.

De kans op langdurige werkloosheid is voor 50-plussers zelfs twee keer zo groot.

Voor een deel is dat het gevolg van vooroordelen:

  • De publieke opinie, dus ook werkgevers, gaan er vaak van uit dat ouderen stil staan, niet meegaan met de ontwikkelingen, vaak en lang ziek zijn en vooral veel kosten.
  • Maar vaker zijn de problemen van ouderen het gevolg van een eenzijdige werkervaring.

In het kader het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers riep het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 een tijdelijke subsidieregeling in het leven. Met als doel de positie van werkende 45 plussers te versterken. In eerste instantie stond de regeling open voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. In 2019 werd dit uitgebreid.

Gratis ontwikkeladvies

Werkenden van 45 jaar en ouder konden aanspraak maken op een gratis Ontwikkeladvies traject door een loopbaancoach. De waarde van zo’n traject bedroeg € 600.

Er waren een beperkt aantal voorwaarden:

  • iemand werkte minimaal 12 uur per week
  • was niet langdurig ziek
  • en er was geen reorganisatie gaande.

Wat is een ontwikkeladvies?

Een ontwikkeladvies geeft inzicht in je persoonlijke loopbaanmogelijkheden.
Het resultaat van een dergelijk loopbaantraject is een op de toekomstgericht ontwikkelplan, dat je samen met de loopbaancoach opstelt. Het is ontwikkeladvies is kort. Daarom is het niet te vergelijken met een loopbaantraject. Wel kan het daar een aanzet voor zijn.

Zelf invloed op duurzame inzetbaarheid

Tijdens het traject kijk je met een brede blik naar je eigen ontwikkeling en levenservaring. Je onderzoekt vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat doe ik en de belangrijkste wat wil ik. Door de antwoorden op die vragen wordt je je bewust van je kwaliteiten en je persoonlijke waarden in het leven. Op basis van je inzichten formuleer je een persoonlijke strategie voor de toekomst.

Een ontwikkeladviestraject zoals hier bedoeld, bestaat uit:

  • een intake/coachgesprek
  • totaal vier coachgesprekken van minimaal een uur,
  • en huiswerkopdrachten.

Wil je zelf meer lezen over de regeling, klik hier dan door naar de pdf van het ministerie.