Ontwikkeladvies voor werkende 45-plusser

Het werkloosheidscijfer is met 3,5% lager dan voor de crisis. Het aantal werkenden is hoger dan in jaren. Toch staan ouderen langer aan de kant dan jongere werkzoekenden.

De kans op langdurige werkloosheid is voor 50-plussers zelfs twee keer zo groot.

Voor een deel is dat het gevolg van vooroordelen:

  • De publieke opinie, dus ook werkgevers, gaan er vaak van uit dat ouderen stil staan, niet meegaan met de ontwikkelingen, vaak en lang ziek zijn en vooral veel kosten.
  • Maar vaker is het een gevolg van een eenzijdige werkervaring.

Met deze tijdelijke subsidieregeling wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de positie van werkende 45 plussers versterken.

Tijdelijk gratis ontwikkeladvies

Werkenden van 45 jaar en ouder kunnen aanspraak maken op een gratis Ontwikkeladvies traject door een loopbaancoach. De waarde van zo’n traject bedraagt € 600.

Er zijn enkele voorwaarden:

  • je werkt minimaal 12 uur per week
  • je bent niet langdurig ziek
  • en er is geen reorganisatie gaande.

Onder werkenden verstaat de regeling niet-werkloze werknemers, ambtenaren en ZZP’ers.

Wat is een ontwikkeladvies?

Een ontwikkeladvies geeft inzicht in je persoonlijke loopbaanmogelijkheden. Het resultaat van een dergelijk loopbaantraject is een op de toekomstgericht ontwikkelplan, dat je samen met de loopbaancoach opstelt.

Zelf invloed op duurzame inzetbaarheid

Tijdens het traject kijk je met een brede blik naar je eigen ontwikkeling en levenservaring. Je onderzoekt vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat doe ik. Door de antwoorden op die vragen wordt je je bewust van je kwaliteiten en je persoonlijke waarden in het leven. Op basis van je inzichten formuleer je een persoonlijke strategie voor de toekomst.

Een ontwikkeladviestraject bestaat uit:

  • een intakegesprek
  • vier coachgesprekken van een uur
  • en huiswerkopdrachten.

Wil je zelf meer lezen over de regeling, klik hier dan door naar de pdf van het ministerie.