Ontwikkeladvies voor werkende 45-plusser

Van augustus tot en met december 2020 is er een nieuwe regeling in het kader van NL leert door. Je leest er hier meer over.

Beëindigde regeling gratis ontwikkeladvies voor 45+

Tot eind 2019 konden werkenden van 45 jaar en ouder aanspraak maken op een gratis Ontwikkeladvies traject door een loopbaancoach. De waarde van zo’n traject bedroeg € 600.

Er waren een beperkt aantal voorwaarden:

  • iemand werkte minimaal 12 uur per week
  • was niet langdurig ziek
  • en er was geen reorganisatie gaande.

Wat is een ontwikkeladvies?

Een ontwikkeladvies geeft inzicht in je persoonlijke loopbaanmogelijkheden.
Het resultaat van een dergelijk ontwikkeladvies is een op de toekomstgericht ontwikkelplan. Je stelt het samen met de loopbaancoach op. Omdat het een kort loopbaantraject is, kun je het niet te vergelijken met een loopbaantraject. Wel kan het een aanzet zijn.

Zelf invloed op duurzame inzetbaarheid

Tijdens het traject kijk je met een brede blik naar je eigen ontwikkeling en levenservaring. Je onderzoekt vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat doe ik en de belangrijkste wat wil ik. Door de antwoorden op die vragen wordt je je bewust van je kwaliteiten en je persoonlijke waarden in het leven. Op basis van je inzichten formuleer je een persoonlijke strategie voor de toekomst.

Een ontwikkeladviestraject zoals hier bedoeld, bestaat uit:

  • een intake/coachgesprek
  • totaal vier coachgesprekken (vier uur)
  • en huiswerkopdrachten.

In 2019 was het werkloosheidscijfer van 3,5% lager dan voor de financiële crisis. En het aantal werkenden was hoger dan in jaren. Toch staan ouderen langer aan de kant dan jonge werkzoekenden.

De kans op langdurige werkloosheid is voor 50-plussers twee keer zo groot.

Voor een deel is dat het gevolg van vooroordelen:

  • De publieke opinie, dus ook werkgevers, gaan er vaak van uit dat ouderen stil staan, niet meegaan met de ontwikkelingen, vaak en lang ziek zijn en vooral veel kosten.
  • Toch zijn de problemen die ouderen ervaren meer het gevolg van een eenzijdige werkervaring.

Met als doel de positie van werkende 45 plussers te versterken, riep het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 een tijdelijke subsidieregeling in het leven: Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.