Leidinggeven aan professionals?

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Niet doen!

De titel van het boek laat weinig te raden over. De toon is gezet. Die uitdagende toon zet Weggeman door en hij combineert het met een flinke dosis humor.

Dienend leiderschap

Het eerste deel van het boek gaat in op het managen van professionals. In  ruim 140 pagina’s gaat hij in op wat je als leidinggevende aan professionals wél moet doen.

De belangrijkste taak van de manager is volgens Weggeman, de bereidheid tot dienend leiderschap en optreden als hitteschild voor ‘de ruis van boven’. Juist de niet meest begaafde professional is voor deze functie het best geschikt. Want hij heeft de liefde voor het vak en weet  precies waar het om draait.

Innovatie, de kritische succesfactor

Innovatie als de kritische succesfactor van kennisintensieve bedrijven is het onderwerp van het tweede deel van het boek. Eigenlijk is het een verdieping van het eerste deel. Elk van de zes hoofdstukken is een stelling. Zoals het verdelen van aandacht en energie van de manager over én kwaliteit en efficiency én de  innovatiekracht. Met innovatie wordt voortdurende vernieuwing bedoeld en niet verbetering.

Aandacht krijgt ook  het grote belang van het scheppen van een klimaat dat voortdurend leren bevordert om het het risico van veroudering van kennis te voorkomen. Belangrijk doel daarvan is oudere kenniswerkers volwaardig en zinvol binnenboord te houden, zeker nu kennis – afhankelijk van de professie – soms wel heel snel verouderd.

De professional en duurzaam meesterschap

In het laatste deel  geeft Weggeman achtergrondinformatie over het doen en leren van professionals en over cultuurkenmerken van kennisintensieve organisaties.

Collectieve ambitie

In principe komt niemand naar zijn werk om de boel te verstieren. Als de persoonlijke doelen maar samen vallen met de bedrijfsdoelen. Ontwikkel een collectieve ambitie. Alleen voldoende gedeelde waarden verhogen de motivatie en het energieniveau en dan is er minder behoefte aan planning & control.

Planning & control ziet Weggeman als uiting van een verticale managementstructuur, die hij toedicht aan de dominante manager die niets heeft met de inhoud van het vak.

Voor wie

Leidinggeven aan professionals? Niet doen! is een inspirerend, praktisch boek. Een absolute aanbeveling voor iedereen die nieuwsgierig is naar een andere manier van leidinggeven.

Nog niet overtuigd? Luister dan nog even naar hem.

Laat een Reactie achter