De vijfde discipline

De vijfde discipline - de kunst & praktijk van de lerende organisatieDe vijfde discipline, de kunst & praktijk van de lerende organisatie is een boek over systeemdenken. Niet te verwarren met organisatie- of familieopstellingen en het systemisch werken van Hellinger.

Systeemdenken in organisaties

Een organisatie is een systeem met  subsystemen, zoals directie, afdelingen, klanten. Een organisatie bekijken vanuit het systeemdenken is te vergelijken met kijken naar een ijsberg. Zichtbaar is slechts het topje, een klein deel van de ijsberg. Het grootste deel speelt zich af onder de waterspiegel en is onzichtbaar. Dat is het gebied van de ongeschreven regels en de verborgen patronen.

Problemen oplossen

Vanuit oorzaak en gevolg, de korte termijn oplossingen. Ze worden vooral gevonden boven de waterspiegel.

De kern van systeemdenken is dat gekeken wordt naar onderlinge verbanden, de zogenoemde cirkels van causaliteit. Wil je een probleem structureel oplossen dan moet je het hele systeem en het deel dat onder de waterspiegel ligt er bij betrekken. Door de hefboomwerking kan een kleine verandering al grote gevolgen hebben.

Lerende organisaties

Het boek bestaat uit 5 delen:

1. Systeemtheorie

Voordelen die het toepassen van de systeemtheorie voor ‘lerende’ organisaties.

2. De verbindende 5e discipline

Het systeemdenken is de verbindende ‘vijfde discipline’ waardoor er een samenhangend geheel van theorie en praktijk ontstaat met de vier andere disciplines:

 1. het persoonlijk meesterschap,
 2. de mentale modellen,
 3. een gemeenschappelijke visie
 4. en teamleren.

De 5 disciplines hebben te maken met hoe we denken, wat we willen en hoe we met elkaar omgaan. En vooral hoe we van elkaar leren.

3. De vier kerndisciplines

Beschrijft de vier andere disciplines:

 1. Het persoonlijk meesterschap
  • Iedereen krijgt de gelegenheid en heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid zich voortdurend te ontwikkelen in wederzijdse betrokkenheid.

   
 2. De mentale modellen  
  • Zijn de onbewuste voorstellingen van de werkelijkheid, de beelden die beïnvloeden hoe we kijken naar de wereld om ons heen en hoe we reageren.
  • Door zelfreflectie van ons onbewuste en er vervolgens met elkaar over te praten, krijgen we inzicht in hoe we zelf en hoe anderen denken. Daardoor ontstaat er ruimte om te leren.

   
 3. De gemeenschappelijke visie  
  • Een met elkaar ontwikkeld gemeenschappelijk toekomstbeeld geeft verbinding.

   
 4. Het teamleren  

5. De praktijk

Aan bod komen managementproblemen die zich kunnen voordoen bij het invoeren van het systeemdenken.

Voor wie

De Vijfde Discipline is toegankelijk geschreven en volgens  voormalig Shell directeur, Arie de Geus “Het eerste serieuze, maar uitstekend leesbare boek over lerende organisaties”. Het boek is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in systemische verbanden en collectief leren.

Het vijfde discipline praktijkboek

Dit boek gaat nog verder in op de praktische toepasbaarheid van het systeemdenken in organisaties. Het bevat opdrachten en oefeningen om als leidinggevende te doen, maar ook in te zetten met een team.

Laat een Reactie achter