Liefde in wonderland

Liefde in WonderlandIedereen kent het, iedereen doet het. Het komt voor in elke relatie waar sprake is van bewondering, afhankelijkheid, liefde of macht. Met Liefde in wonderland heeft Riekje Boswijk-Hummel een interessant boek geschreven over projectie.

Liefde in wonderland

Overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie

Wonderland is de naam die de schrijfster geeft aan alles dat gebeurt in de wereld van training, therapie en spiritualiteit. Gebeurtenissen waarover gebruikers zich vaak verwonderen. Het woord liefde in de titel refereert aan de kenmerkende behoefte aan aandacht en afhankelijkheid in de relatie tussen ‘helper’ hulpverlener/trainer en cliënt.

Vormgeving

Het boek is opgebouwd in 7 delen die zijn onderverdeeld in korte hoofdstukken. De inhoudsopgave bevat 5 hele pagina’s, wat de suggestie wekt van een naslagwerk. Bij nadere beschouwing blijkt dat niet de bedoeling. Omschrijvingen zijn verwarrend en soms zelfs magisch, zoals in Deel 4. De titel van dit deel is ‘De ideale cliënt: positieve tegenoverdracht’, hoofdstuk 2 van dat deel luidt dan ‘Terug naar Wonderland’ en hoofdstuk 5 ‘Negatieve tegenoverdracht.

De verwijzingen in complete tussenzinnen, vooral aan het begin van het boek, zijn wat storend: ‘In Deel 3 zal ik nog uitgebreid toelichten waarom ik dat van mening ben’. Ook hier is er ten onrechte de suggestie dat het boek als naslagwerk te gebruiken is.

De eerste druk van het boek kwam uit 1997. Alleen de opmerking over de zoon van onze grootgrutter die in die tijd een spiritueel warenhuis begon, is gedateerd. Wat verder opvalt is dat het woord ‘coaching’ er niet een keer in voor komt. Het vak stond duidelijk nog in de kinderschoenen of zelfs dat nog niet eens.

Overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie

Projectie of overdracht leidt nogal eens tot teleurstelling, verwarring, ruzie en gemiste kansen. Als psychotherapeut kiest de schrijfster voor een uitleg van het begrip overdracht in de therapeutische setting. Ze beschrijft nauwgezet wat er gebeurt en vooral wat er mis kan gaan in de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Duidelijk legt ze uit wat overdracht van de cliënt op de therapeut is. Hoe positieve en de negatieve overdracht ontstaat en welke  fasen er nodig zijn voor een gezond groeiproces naar onafhankelijkheid. Ook gaat ze uitgebreid in op het ontstaan en de risico’s van tegenoverdracht; de overdracht van de therapeut op de cliënt.

Persoonlijk

Ze beschrijft vooral haar persoonlijke ervaringen als cliënt en in haar rol van therapeut. Ze gaat daarbij haar eigen zwakke momenten niet uit de weg.

Liefde in wonderland is respectvol geschreven, met veel begrip en gevoel voor de behoeften van het innerlijke kind in de mens.

Voor wie

De schrijfster wilde met dit boek cliënten en hulpverleners laten zien hoe makkelijk je in de overdracht zit. In die opzet is ze ruimschoots geslaagd. Liefde in wonderland is verplichte kost voor iedereen die met mensen werkt.

3 Reacties

Laat een Reactie achter